27 ފެބުރުއަރީ 2017 | ހޯމަ | ފުރަބަދުރުވަ 1 | 30 ޖުމާދުލް އައްވަލު 1438 | ފަތިސް: 05:05


ބަރަހަނާ ފޮޓޯތަކެއް ލީކުވެ އަންހެން ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

  • އޭނާ ވަކިކުރީ ފޮޓޯތަކުން އޭނާކަން ކަށަވަރު ވުމުން
4 ގަޑިއިރު ކުރިވީޑިއޯ
ނޫހުގެފާނުގެ ނައުކޮޅާއި ޕީޕީއެމް އެއްގޮތްކުރުން
މަގޭ ރިޕޯޓް
ފޮޓޯ އަލްބަމް 
ދުވަހުގެ ފޮޓޯ
ބިދޭސިއަކު ވިލިންގިލީގައި ފާރެއް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި. ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތު ދިނުމަކީ މުހިއްމުކަމަކަށް ހަދްންޖެހެއެވެ. -- ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް