30 މެއި 2017 | އަންގާރަ | ރޯނު 11 | 4 ރަމަޟާން 1438 | މަޣްރިބް: 18:16


ހަނީފް ދޫކޮށްލުމަށް ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

  • ހަނީފް އްޔަރުކުރީ އޭޕްރީލް ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު
  • ދައުވާކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެންގި
  • ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުމުގެ އިތުބާރު ގެއްލި އަމަލުނުކުރުމަށް ފުރުސަތު
3 ގަޑިއިރު ކުރި

އިތުރު ޚަބަރު

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ ވައިބާ ގުރޫޕުން މީޑިއާތައް ބޭރުކޮށް ގްރޫޕް އުވާލައިފި

1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތޮއްޑޫ ކަރާ ދަނޑުތަކަށް ބަލި ޖެހި، ތޮއްޑޫ ދަނޑުވެރިންނަށް ގެއްލުން!


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން މުސްތަފާގެ ފާޑުކިޔުން ސަރުކާރަށް!


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ފުވައްމުލަކު ފަރަށް އެރި ބޯޓް ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ ގާނޫނީ ލަފަޔަކަށް އީޕީއޭ އިން އެދިއްޖެ


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ހީލަމާ ޕްރޮގްރާމް މިފަހަރު ވެސް ހުށަހަޅައިދޭނީ މަހްލޫފު!


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ސައިކަލެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު އެއް އަހަރަށް ޖަލަށް!


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

އެޗްއާރުސީއެމްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ގާނޫނާ ޚިލާފު އަށް ލައްކަ ރުފިޔާއެއްގެ މައްސަލަ!


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތައުލީމީ ނިޒާމުން ފެނިގެންދަނީ ތަފާތުކުރުން، އެކަމުގެ އަސަރު ހިތިވާނެ: މުސްތަފާ


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތިން މަހަށް ފަހު ފިޔާޒުގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ބުދަ ދުވަހު


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް އައިޑީބީން 117 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެނީ


1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ކުޅިވަރު

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗަކަށް އެރްނެސްޓޯ ވަލްވަރޑޭ ހަމަޖައްސައިފި

1 ގަޑިއިރު ކުރި

އާ ސްކޮޑާއެކު ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި


3 ގަޑިއިރު ކުރި

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެތްލެޓިކްސް ޓީމަށް އިންޑިއާއިން އެހީވާން ނިންމައިފި


19 ގަޑިއިރު ކުރި

ބޫޓާން މެޗަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުން މިރޭ ފަށަނީ!


20 ގަޑިއިރު ކުރި

އެމްއާރުޑީސީގެ މައްޗަށް ކޭޑީއެމް ކުރިހޯދިއިރު، ވަންއޯވަން އާއި މެރިކާނޯގެ ކުރިމަތިލުން ވަންއޯވަން ކާމިޔާބުކޮށްފި


20 ގަޑިއިރު ކުރި

އުމުރު ދުވަހު ޓޮރީނޯއަށް ސަޕޯޓަކުރާނެކަމަށް ބުނެ ހާޓް އެ ކްލަބަށް އަލްވަދާއުކިޔައިފި


20 ގަޑިއިރު ކުރި

ހޭންޑްބޯލް ކޯޗިން ކޯސް ލެވެލް ވަން އަންނަ ޖުލައި މަހު ފަށަނީ


21 ގަޑިއިރު ކުރި

ރަމަޟާން ވެޓެރެންސް ކަޕް އަންގާރަ ދުވަހު ފަށަނީ


22 ގަޑިއިރު ކުރި

އަހަރެން އެނބުރި ވެމްބްލީއަށް އަންނާނީ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި: ޓެރީ


23 ގަޑިއިރު ކުރި

ޔުނައިޓެޑުން ޕެރެސިޗް ހޯދަން ޝައުގުވެރިވޭ: އިންޓަ މިލާން


24 ގަޑިއިރު ކުރި


ރޯދަ ވީޑިއޯ 
ދުވަހުގެ ފޮޓޯ
ބިދޭސި މަސައްކަތްތެރިއެއް ވަގުތީގޮތުން ނިދާ ޓެންޓެއް ދަށުގައި މަޑުކޮއްލައިގެން-- ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް